Søg
Kontakt
Kontakt
Kontakt os Karriere Leverandør
Ejer
Ejer login
Bliv udlejer
 

Feriebolig – ABC

Feriebolig ABC’en, giver gode råd om praktiske ting. For at gøre det mere overskueligt og let at finde, er de praktiske råd anbragt i alfabetisk rækkefølge:

Afstandsangivelser: Alle afstande er cirka angivelser målt i luftlinje. Afstand til indkøb angiver den nærmeste forretning (ofte kun sæsonåben), hvor det mest nødvendige kan købes. Da restauranter og forretninger kan lukke med kort varsel, påtager DC sig intet ansvar herfor. I Norge og Sverige kan der til mange ferieboliger være en sti fra parkeringspladsen til ferieboligen. En sådan sti kan være af varierende standard. Om vinteren kan stien være reduceret til en sti af faststampet sne. Er du gangbesværet, så tag kontakt til DC på forhånd, så du kan blive nøjagtigt informeret om standarden.

Allergi: Bemærk venligst, at selv i ferieboliger, hvor kæledyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud, da DC ikke har nogen indflydelse på pollen, husstøv m.m.

Ankomst og afrejse: Hvis intet andet er aftalt, er ferieboligen til rådighed fra indflytningsdagen kl. 16.00 til udflytningsdagen kl. 10.00.

Anneks: Et anneks er en selvstændig, lille bygning på grunden forsynet med ekstra sovepladser. Der hører som regel hverken køkken eller badeværelse til et anneks, ligesom det ikke kan forventes, at der er opvarmningsmuligheder i de kolde perioder.

Bad: Ferieboligerne er som regel udstyret med håndbruser med vægbeslag (i nogle tilfælde tilsluttet en håndvask) ofte uden bruseforhæng og uden WC og hyppigt med gulvafløb. Der kan også være andre typer WC. Varmtvandsbeholderen rummer i danske og tyske huse ca. 30-60 liter, mens norske og svenske huse har en beholder på ca. 30-100 liter. Der er altså lige nok til ét brusebad. Beholderen opvarmer dog hurtigt nyt vand.

Børn: Kun hvis det tydeligt fremgår af ferieboligbeskrivelsen, forefindes der en barneseng i ferieboligen. Der er som oftest tale om en weekendseng, der kan benyttes af børn op til en alder af maks. 3 år. Vær opmærksom på, at det ikke kan forventes, at der er madras i barnesengen.I Danmark er der mulighed for at leje barnesenge via DCs lokalkontorer. Dyne, hovedpude og madras bedes du selv medbringe. Hvis du selv medbringer eller lejer en barneseng, så vær venligst opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er plads til barnesengen i forældresoveværelset. Kontakt venligt DCs lokalkontor for nærmere oplysninger herom. I ferieboligen findes der normalt intet puslebord. Der er ligeledes kun en høj barnestol til rådighed i ferieboligen, hvis det tydeligt fremgår af ferieboligbeskrivelsen. I Danmark kan man ligeledes leje en høj barnestol hos DCs lokalkontor.

Båd/motor: I de tilfælde der er båd hhv. båd med motor, inkluderet i prisen eller til leje, er du i lejeperioden ansvarlig for eftersyn, tømning af vand, fortøjning etc. Årer, benzintank og andre løse dele bør opbevares i ferieboligen. Børn under 16 år må kun benytte båden, hvis de er ledsaget af en voksen. Der skal bæres godkendte redningsveste. Efter brug skal båden sættes så langt op på land igen som muligt for at være beskyttet mod højvande. Hvis disse regler – samt eventuelt yderligere regler fastsat af ejeren – bliver ignoreret, og du overtræder disse, må du selv betale for eventuelle skader. Brug af båden er betinget af vejrforholdene. Især om vinteren kan brug af båd og motor være begrænset eller endda umulig f.eks. på grund af is. Benzin er ikke inkluderet i prisen. Brug af båd er for egen risiko/ansvar. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at båden eventuelt kan være beliggende et stykke fra huset. I Norge du have bådførerbevis, hvis du er født den 1.01.1980 eller senere og skal føre fritidsbåd, der er længere end 8 meter eller som har en motor på mere end 25 HK. I Danmark må båden kun benyttes, såfremt der hører anker, ankertov, to årer og to åregafler til båden. Både kan kun lejes på ugebasis. DC kan ikke garantere for bådens tilstand, da der er tale om en ekstraydelse, som ejeren stiller til rådighed. Hvis ejeren mener, at det på grund af vejret, ikke er forsvarligt at færdes i båd på havet, kan ejeren tilbageholde båden.

Cykler, robåde, legeredskaber og havemøbler: DC påtager sig intet ansvar for eventuelle skader opstået som følge af benyttelse af trampolin og andre legeredskaber. Såfremt det ikke fremgår af ferieboligbeskrivelsen, er cykler, robåde, legeredskaber og havemøbler ekstraudstyr, som ikke har nogen indflydelse på prissætningen af ferieboligen. Ved mangler eller funktionssvigt kan der ikke stilles krav om reduktion af lejesummen.

Drikkevand i Norge og Sverige: Indlagt drikkevand fra brønd eller cisterne kan blive et problem, hvis der bliver tørke eller en så kold vinter, at vandet fryser. DC vil naturligvis gøre vort bedste for at løse dette, men skulle du blive nødsaget til at hente vand i spande, er dette ikke grundlag for lejereduktion. I enkelte regioner kan der forekomme misfarvet vand. Dette har intet med vandets kvalitet at gøre og vandet kan sagtens drikkes.

Ekstraomkostninger: Forbrugsafhængige omkostninger er ikke indeholdt i lejeprisen. Forbrugsafhængige omkostninger som strøm, vand, varme, gas mv. afregnes efter forbrug. Afregningen for dette forbrug skal ske i det pågældende lands valuta. Afregningen for eventuelle forbrugsafhængige omkostninger skal ske samtidig med aflevering af nøglen til lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Betaling for leje af eventuel båd, motor, sengetøj eller slutrengøring betales ved ankomst ligeledes til lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Hvis ferieboligen har en pejs/brændeovn, skal du selv sørge for pejsebrænde.

Elbiler: Det er alene tilladt at oplade el-biler, såfremt der forefindes ladestation i ferieboligen. Det er forbundet med store risici at tilslutte ladestik til almindelig stikkontakt (via såkaldte ”mormorstik”), eftersom elinstallationer i sommerhuse ikke er gearet til den form for belastning og dermed risikerer elinstallationerne at brænde sammen og kan i yderste tilfælde medføre brandskade og derfor er denne form for opladning af elbiler forbudt i Danmark.

Ferieboligens indretning: Næsten alle danske, norske, svenske og tyske ferieboliger er privatejede. Ferieboligerne er således individuelt og personligt indrettede efter den individuelle ejers smag og økonomiske muligheder. Ejerens private ting kan derfor ofte forefindes i ferieboligen. Ferieboliger som umiddelbart ser ud til at ligne en standardkvalitet er derfor ikke sammenlignelige. I norske og svenske ferieboliger er døre ofte erstattet med et forhæng. I klassiske ferieboliger kan og bør der ikke stilles krav til kvalitet og udstyr.

Ferieboligens størrelse: Ved danske og sydeuropæiske ferieboliger er arealet, som fremgår af ferieboligbeskrivelsen, beregnet efter bruttoydermål, ligesom grundens areal er angivet som et bruttoareal. Ved tyske ferieboliger er kvadratmeterangivelserne målt ud fra henholdsvis grundstykket og beboelsesarealerne.

Fester: Det er ikke tilladt at afholde store fester eller andre begivenheder, som slider ekstraordinært, i ferieboligerne.

Grupper: bemærk venligst, at man allerede, når sommerhuset bookes, skal informere om, om man rejser som en gruppe. Her henvises til specielle regler i lejebetingelserne punkt 3.3

Gulvvarme: I ferieboliger med varmekabler i gulvet skal man altid lade varmen være tændt ved afrejse i efterår, vinter og forår, idet det ellers tager et døgn at varme ferieboligen op igen.

Havemøbler og grill: Det kan ikke forventes, at havemøbler og grill er rengjort ved indflytning.

Hems: Afsats under loftet (åbent loftsrum) beregnet til ekstra sovepladser for børn og unge. Der er normalt ikke komfortable sovepladser, og der er som regel ikke ståhøjde på hemsen. Sovepladserne er for det meste opredninger i form af løse madrasser, der ligger på hemsens gulv. Ofte er der adgang til hemsen via. en stejl trappe.

Kæledyr generelt: Det er kun tilladt at medbringe op til to kæledyr i de ferieboliger, der i ferieboligbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor og hundens efterladenskaber skal altid være fjernet fra udearealerne. Medbringes kæledyr til/fra udlandet, skal kæledyr for forhånd være konsulteret hos egen dyrlæge. DC kan i denne forbindelse ikke være behjælpelig. Hunde bør aldrig efterlades alene i huset og du er som gæst ansvarlig for alle skader og ødelæggelser begået af hunden. Når vi skal udføre service i eller omkring huset, skal hunden være under opsyn. Bemærk venligst, at selv om ferieboligen er beskrevet med kæledyr ikke tilladt, så er dette ikke ensbetydende med, at der ikke har været kæledyr i ferieboligen kort før et lejemål påbegyndes.

Internet: Internetadgangen er i nogle ferieboliger med et begrænset forbrug. Derfor fraråder DC streaming og download af tunge filer. Samtidig kan DC ikke garantere, at forbindelsen er egnet til forretningsbrug. Har ferieboligen internetadgang, vil dette fremgå tydeligt af ferieboligbeskrivelsen. Skulle der alligevel ikke være internetadgang i ferieboligen, er der tale om en ydelse, som DC ikke kan gøres ansvarlig for.

Kategorisering: DCs kategorisering af ferieboligerne har udelukkende vejledende karakter. Da ferieboligerne er unikke, kan ferieboliger inden for samme kategori ikke nødvendigvis sammenlignes. For en mere objektiv vurdering af ferieboligen, henviser DC til lejernes vurdering som findes på DC hjemmesider.

Lokalkontor: I Danmark, Norge og Sverige har DC et net af lokalkontorer, som står til din disposition med information samt hjælp i tilfælde af skader, mangler og reklamationer over ferieboligen. Det skal dog bemærkes, at der i Norge og Sverige kan være langt mellem lokalkontoret og ferieboligen. Skulle du mod forventning ikke kunne få kontakt med vores lokalkontor, kan du henvende dig til DC Norge på tlf.: +47 22 41 19 35. DC Danmark/Sverige på tlf.: +45 70 13 00 00. DC Tyskland på tlf.: +49 40 3097030.

Medbring selv: Du bedes selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker, gulvklud, opvaskemiddel, rengøringsmiddel og toiletpapir samt eventuelt dyne og hovedpude til barneseng. I Danmark er det muligt at leje en linnedpakke der indeholder dyne- og hovedpudebetræk samt lagen til 1 person, et lille og stort håndklæde samt viskestykke og karklud.

Militærøvelser: I følgende danske områder kan der lejlighedsvis forekomme militærøvelser inden for en radius af ca. 20 km.: Blåvand, Henne, Vejers, Oksbøl, Tranum, Rømø, Jægerspris, Sjællands Odde, Vestre Sømarken, Boderne, Halk og Hevring. I højsæsonen er disse øvelser begrænset til et minimum. Se ligeledes afsnittet om støj.

Modelfotos eller tegninger: Helt nye ferieboliger, der ikke er færdigbyggede eller ferieboliger, der er under ombygning, er ikke illustrerede med originalfotos, men ved modelfotos eller tegninger. Der kan derfor forekomme afvigelser vedr. møblering. For nye huse gælder det endvidere, at udendørsarealerne, såsom græsplæne m.m., ikke kan forventes at være bevokset.

Naturgrund: En naturgrund er en grund, der er bevokset eksempelvis som eng eller med marehalm, skov eller hede. På en naturgrund kan der altså ikke forventes en velfriseret græsplæne, der kan benyttes til familiens eventuelle sportsaktiviteter eller lignende.

Nøgleudlevering: I Danmark finder nøgleudleveringen sted fra DCs lokalkontorer eller fra de af DC bestaltede nøgleudleveringssteder. Nøgleudleveringsstedet fremgår af lejebeviset. I Norge og Sverige finder nøgleudleveringen sted ved ferieboligen, hvor det er ferieboligens ejer eller dennes repræsentant, der overdrager nøglen og samtidig formidler ankomst/afrejse-information videre. Nøglen skal afleveres samme sted, som den blev afhentet, hvis ikke andet er oplyst ved nøgleudlevering. Se eventuelt lejebeviset for nøjagtig information.

Obligatorisk energitillæg: Obligatorisk energitillæg forekommer ikke særlig hyppigt. I de tilfælde, hvor det forekommer, er det i ferieboliger, hvor det ikke er muligt at måle forbrugt energi. Derfor opkræves der et fast tillæg for eksempelvis opvarmning. Desuden kan der eventuelt opkræves for separat målbart energiforbrug.

Opredning/ekstra sovepladser: Generelt er opredning eller ekstra sovepladser en sovesofa eller simple løse skummadrasser, der blot placeres på gulvet for at skabe ekstra soveplads.

Opvarmning af ferieboligen: Vær venligst opmærksom på, at det ikke kan forventes, at ferieboligen er opvarmet ved ankomst. I Norge og Sverige er opvarmning af ferieboligen normalt elektrisk og forbruget betales til ferieboligejer eller dennes repræsentant. Brænde og andre opvarmningsmuligheder (f.eks. gas) kan købes på benzinstationer og lignende i området – i enkelte tilfælde hos ferieboligejeren eller dennes repræsentant. Ved overdrevent energiforbrug må det påregnes eventuelt at skulle betale et energitillæg til ferieboligejeren eller dennes repræsentant. I norske huse er det yderst sjældent, at der findes opvarmningsmuligheder på 1. sal.

Pejs/brændeovn: Pejs er ikke altid udtryk for en muret åben pejs, men er ofte en støbejernsovn med åbent eller lukket ildsted.

Pejsebrænde: Der må ikke anvendes brænde samlet på stranden, da dette er saltholdigt og kan ødelægge pejsen/brændeovnen. Der må kun anvendes tørret brænde egnet til formålet.

Poolhuse: Ferieboligens ejer eller en af DCs medarbejdere foretager en ugentlig kontrol af teknikken og vandkvaliteten for at sikre, at du får en optimal udnyttelse af poolen. Bemærk at temperaturen i poolen som standard er fastsat til 24 grader, og derfor ikke kan forventes at være højere. Respektér venligst badereglerne, som findes i huset eller som kan udleveres på DCs lokalkontor.

Reklamationer: Eventuelle reklamationer bedes omgående meddelt DCs lokalkontor. Lad ikke din ferieglæde blive spoleret af småfejl eller mangler. DCs lokalkontor vil omgående give den ansvarlige ferieboligejer besked om din reklamation, således at afhjælpning kan finde sted hurtigst muligt.

Renovation: I Danmark foretages renovation ikke altid på ind- og udflytningsdagen, men oftest i løbet af ugen. I de fleste ferieboligområder i Norge og Sverige er affaldsindsamlingen ikke organiseret. Du må derfor selv tømme affaldsstativerne. I de fleste områder findes affaldscontainere på parkeringspladsen eller ved vejen.

Rygepolitik: I ferieboliger, hvor rygning ikke er tilladt, beder vi om, at dette respekteres. DC kan dog ikke garantere, at der ikke har været røget i ferieboligen.

Senge: Sengemadrasser forekommer også som skumgummimadrasser på lamelbunde. Standardmål er 180-190 x 70-85 cm. Bemærk venligst at dobbeltsenge også kan være 2 enkelt senge, der er rykket sammen, så de kan fungere som en dobbeltseng. ¾ senge er dobbeltsenge med 120-140 cm bredde. Der forefindes sjældent sengeheste til køjesenge i ferieboligerne i Norge og Sverige. Det anbefales altid at anvende fladlagen (også kendt som glat lagen) idet disse passer til alle sengetyper og størrelser.

Serviceydelser/ekstraudstyr: Alle huse råder over komplet køkkenservice til det antal personer, som ferieboligen er beregnet til. Linned, viskestykker, karklude og håndklæder kan bestilles, såfremt du ikke selv ønsker at medbringe det. Bestilling af ekstraudstyr kan ske via internettet i forbindelse med bookingen eller ved at kontakte et af vore lokalkontorer. Hvis du har børn under 2 år, beder vi dig medbringe en barneseng eller bestille en barneseng hos DCs lokalkontor. Ved bestilling af barneseng kan du ikke være sikker på, at der er plads til barnesengen i forældresoveværelset. Hvis det er anført i ferieboligbeskrivelsen, at der er barneseng i ferieboligen, og du kun har brug for én barneseng, er bestilling unødvendig. Du skal selv sørge for tilbagelevering af det lejede ekstraudstyr som anvist af lokalkontoret. Ovenstående er kun gældende i Danmark. I Norge og Sverige kan udstyr i enkelte tilfælde bestilles hos ferieboligens ejer. Bemærk venligst, at der i travle perioder kan være udsolgt af ekstraudstyr. Vi anbefaler derfor altid at du bestiller ekstraudstyr og slutrengøring ved booking af ferieboligen. Priserne kan være anderledes hos enkelte lokale samarbejdspartnere (f.eks. på feriecentre).

Skabsplads: Skabspladsen kan være begrænset og skabet kan være forsynet med forhæng.

Skadedyr: De fleste ferieboliger ligger i den frie natur, hvorfor der kan være insekter og lign. (mus, hvepse, myrer, ørentvister etc.) i og omkring ferieboligen. Ved større forekomster af insekter mm kan DC lokalkontor kontaktes for afhjælpning.

Skader: Eventuelle skader på ferieboligen eller dets inventar, der opstår i lejeperioden, skal straks anmeldes til DC. Læs mere om DanCenter's Indbo- og ansvarsforsikring her.

Slutrengøring: Ved afrejse skal ferieboligen efterlades i opryddet og rengjort stand, jf. punkt 3.1 i lejebetingelserne. Såfremt du har bestilt og betalt for en slutrengøring bedes ferieboligen efterlades i opryddet stand. Møbler skal være stillet på plads, al affald skal være fjernet og opvasken skal være taget. Venligst husk at lukke alle vinduer og låse alle døre, inden du forlader ferieboligen. Hvis du ikke selv har lyst til at udføre slutrengøringen, kan den bestilles på DCs lokalkontor – i Norge og Sverige i nogen tilfælde hos ejeren eller dennes repræsentant. Hvis der er mulighed for dette, vil det fremgå af ferieboligbeskrivelsen. Ønsker du selv at foretage rengøringen, udleveres en rengøringsvejledning med tjekliste ved ankomst. For enkelte ferieboliger er slutrengøringen inklusive i lejeprisen. Dette vises ved at der er to prislinjer. Den øverste er prisen for en uge inkl. slutrengøring, den nederste er prisen for den efterfølgende uge.

Spa: Her skelnes mellem tømmespa og standvandsspa. Et tømmespa er større end et badekar og kan typisk rumme 1-4 personer. Efter hver lejemål desinficeres og rengøres karret og det er lejerens forpligtelse, at efterlade karret med vand til op over dyserne (det må gerne være det sidste hold badevand) som anvendes til formålet. Et standvandsspa rummer typisk 1-8 personer og er et mindre bassin med undervandsmassage og undergår samme service som en pool og vil derfor oftest være fyldt og klar til brug ved ankomst.

Respekter altid de baderegler der befinder sig i ferieboligen eller som kan udleveres på DCs lokalkontor.

Strømaflæsning mv.: Strømtæller samt andre former for tællere, der har med forbrugsafhængige omkostninger at gøre, skal både ved ankomst og afrejse aflæses og tallet noteres på strømsedlen, der udleveres ved afhentning af nøglen. Vær venligst opmærksom på, at strømtælleren er uden decimaler og skal læses som hele kWh-tal. Ved aflevering af nøglen afregnes for eventuelle forbrugsafhængige omkostninger. Husk at oplyse lokalkontoret om e-mail og kontonummer, så evt. depositum kan returneres. Hvis du ønsker at beregne et ca. beløb for hvor meget du kommer til at betale for strøm mm. ved afrejse, er det en god idé at notere dit kWh-forbrug efter de første 24 timer. Derefter multiplicerer du kWh-forbruget med prisen pr. kWh og antal feriedage. Hvis du vil spare på strømmen, skal du nedsætte forbruget af elvarme, gulvvarme, sauna, spa, solarium samt altid dække poolen med pooltæppe, når den ikke anvendes. Ved tvivl spørg da altid på lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant ved nøgleafhentningen. Bemærk at det også er muligt at indtaste og betale for forbrug online. Se mere på ankomstsedlen.

Støj: Også i ferieområder kan du som turist blive udsat for støj. Trafik, byggeri og militærøvelser m.v., kan DC ikke påtage sig ansvaret for.

Tekniske apparater: Hvis de tekniske apparater mod forventning skulle svigte, så kontakt venligst det lokale DC-kontor. Det lokale DC-kontor vil herefter så hurtigt som muligt, efter anmeldelse, kontakte ferieboligens ejer med henblik på en hurtig udbedring af skaden. Vi beder dog om venligst at have forståelse for, at der kan være noget ventetid i forbindelse hermed, da der som regel skal tilkaldes håndværksmæssig assistance, bestilles reservedele mv.

Terrasse: Ferieboligen kan have en eller flere terrasser. Disse kan være åbne terrasser eller mere eller mindre overdækkede, og består for det meste af træ, fliser eller sten.

Toiletafløb: Det er ikke alle ferieboliger, som er tilsluttet det offentlige kloaksystem. For at undgå forstoppelse af WC og afløb må der aldrig skylles bleer, vat og lign. ud i toilettet. Skulle WC’et alligevel stoppe eller er septiktanken fuld, bedes du venligst kontakte DCs lokalkontor, der herefter kontakter ferieboligens ejer for snarlig udbedring.

Toiletforhold i Norge: ”Utedoen” er som regel et lille hus, der ligger 5-10 meter fra ferieboligen. Biologiske toiletter er næsten altid monteret i et opvarmet rum i ferieboligen og har udluftning. De er moderne, lugtfrie og skal ikke tømmes. Kemiske toiletter, såkaldte tørkloset er ikke helt så nemme at betjene. Her sørger en kemisk væske for at binde lugten. Toilettet skal tømmes før afrejsen. Der findes også et stort set vedligeholdelsesfrit, elektrisk toilet, hvor alt forbrændes uden generende lugt.

Toiletforhold i Sverige: I Sverige forekommer oftest én af følgende typer toilet: TC = traditionelt udetoilet i separat bygning. Muld-toa = stort set som TC – skal dog tømmes. Kem-toa = man tilsætter kemikalier, der nedbryder afføringen. Der kan være kemikalielugt. Frys-toa = afføringen bliver frosset til en klump, som man senere graver ned. El-toa = kondenserer væsken. Lugt kan forekomme.

Trapper: Trapper i en feriebolig kan være meget stejle og ikke altid egnede til små børn eller gangbesværede.

TV: I Danmark: Oftest kun til skandinaviske programmer. I Tyskland: Oftest kun til tyske programmer. I Norge og Sverige: Oftest kun norske og svenske programmer. Ferieboliger med parabol kan oftest modtage visse udenlandske programmer. Se venligst under beskrivelsen af ferieboligen for yderligere information.

Valuta og vekselkurs: Bemærk venligst, at DC lokalkontorer kun kan modtage Euro i sedler og aldrig i mønter og at eventuelle vekselpenge vil blive returneret i kroner. Vekselkursen er typisk dårligere end i vekselautomater og banker. Når der skal betales for ekstraydelser og forbrug, anbefales derfor at man betaler online eller anvender kroner.

Vildmarksbad: Et større, udendørs træbadekar uden undervandsmassage som opvarmes ved hjælp af brænde. Alt efter størrelse med plads fra 4-8 personer. DC yder ingen service på vildmarksbadet, og kan derfor ikke sikre vandkvaliteten.

Vejrlige forhold: DC kan ikke drages til ansvar, hvis din ankomst til nøgleudleveringsstedet og ferieboligen eller afrejsen derfra er umuliggjort som følge af snefald eller andre vejrlige forhold på statslig eller kommunal administreret vej.