Kontakt
Søg
Ejer
Ejer login
Bliv udlejer
 

Forsikring

Hos DanCenter vil vi gerne sørge for, at du er dækket bedst muligt, så du kan holde ferien med god ro i maven. Derfor har vi forskellige forsikringer, som hjælper dig, hvis f.eks. uheldet er ude eller du er nødt til at afbestille ferien grundet sygdom.

Coronavirus: Sådan dækker din DanCenter Tryghedsforsikring

Få svar på hvordan din DanCenter Tryghedsforsikring dækker i forbindelse med Coronavirus.
Vi og vores forsikringspartner Gouda overvåger situationen omkring udbruddet af Coronavirus COVID-19 og opdaterer informationerne løbende.
Du bør også orientere dig hos Udenrigsministeriet l Sundhedsstyrelsen l WHO.

DanCenter Tryghedsforsikring


DanCenter ønsker dig og dine medrejsende en rigtig dejlig ferie. Husk, at du kan være tryg på rejsen 24 timer i døgnet med din DanCenter Tryghedsforsikring. Med en DanCenter Tryghedsforsikring, er du og din familie dækket på 3 områder:

1) Afbestillingsforsikring

Du kan afbestille ferien, hvis du eller din familie/rejseledsagere bliver syge op til afrejsen. Der er ingen selvrisiko på forsikringen, og den dækker også, hvis du eksempelvis bliver opsagt fra dit job eller skilt inden afrejse.

2) Feriekompensation

Bliver du eller din familie/rejseledsagere syge under ferien og vælger at afbryde den, får I refunderet lejeprisen, for de dage som I ikke benytter.

3) Tryghedspakke

- 24 timers Lægevagt:
Under ferien har du adgang til Goudas 24 timers lægevagt, hvor du kan få råd og vejledning om opstået sygdom, ordineret medicin samt hjælp til at søge læge/hospital.

- 24/7 Telefonisk krisehjælp:
Bliver du, din familie eller rejseledsagere udsat for en traumatisk hændelse under jeres sommerhusophold, yder Gouda Alarms kriseteam telefonisk krisehjælp.

- Hjemkald/hjemtransport af bil:
Sker der noget derhjemme, som kræver din, din familie eller rejseledsagers tilstedeværelse,fx hospitalsindlæggelse eller dødsfald i nærmeste familie, brand, oversvømmelse, indbrud i egen virksomhed eller privatbolig, dækker Tryghedspakken rimelige og nødvendige udgifter til din og én ledsagers hjemrejse.

Pris for DanCenters Tryghedsforsikring

Prisen for DanCenters Tryghedsforsikring afhænger af prisen på huset:


Lejepris: Pris pr.
hus (DKK):
0 til 1.499,- 149
1.500 til 2.999,- 249
3.000 til 4.999,- 349
5.000 til 7.999,- 449
8.000 til 10.999,- 549
11.000 til 18.499,- 699
18.500 til 26.000,- 849
Over 26.000,- 3,4% af
lejeprisen
Lejepris: 0 til 1.499,- 1.500 til 2.999,- 3.000 til 4.999,- 5.000 til 7.999,-
Pris pr. hus
(DKK):
149 249 349 449
Lejepris: 8.000 til 10.999,- 11.000 til 18.499,- 18.500 til 26.000,- Over  26.000,-
Pris pr. hus
(DKK):
549 699 849 3,4% af
lejeprisen

Læs om de samlede betingelser for tryghedsforsikring her:

Pdf version

Indbo- og ansvarsforsikring

Du er som lejer medforsikret på DanCenters udvidede indbo- og ansvarsforsikring, der bl.a. erstatter skader, som i lejeperioden forvoldes på bygninger og på indbo, og som normalt ikke erstattes af udlejers almindelige forsikring.

1.1) Dækningens omfang:

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som den medforsikrede lejer i henhold til lejeaftalen påtager sig for skader, som i forsikringsperioden forvoldes på indbo og på bygninger i den lejede feriebolig.
Forsikringen dækker kun de skader, som normalt ikke erstattes af udlejers almindelige forsikring på bygninger og indbo. Det forudsættes, at udlejer har en almindelig forsikring, der erstatter øvrige skader, som f.eks. brandskader, indbrudsskader og vandskader.

1.2) Undtagelser:

Forsikringen dækker bl.a. ikke:

1.3) Forsikringssum:

Forsikringen dækker op til sammen niveau som udlejers egen almindelige forsikring på bygninger og på indbo.

1.4) Selvrisiko:

Selvrisikoen er DKK 1.000,- for hver skade.

1.5) Anerkendelse af erstatningskrav

Selskabet er kun forpligtiget til at betale for omkostninger, der betales med selskabets godkendelse. Den medforsikrede lejers anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav medfører ingen forplgitelser for selskabet. Ved at anerkende erstatningsansvar risikerer den medforsikrede selv at skulle betale erstatningen.

1.6) Fremgangsmåde i skadestilfælde:

I hvert skadestilfælde skal den medforsikrede straks anmelde skaden til DanCenter sammen med nædvendig dokumentation.

1.7) Dobbeltforsikring:

Forsikringen dækker ikke udgifter, som dækkes af en anden forsikring.