Kontakt
Søg
Ejer
Ejer login
Bliv udlejer
 

Nøgleudlevering

Når I modtager bekræftelsen på leje af feriehuset, modtager I samtidig husets adresse samt oplysninger om, hvor I skal hente nøglen. Oftest skal I hente nøglen på vores lokalkontor, men visse steder vil I blive bedt om at hente nøglen hos husejeren eller dennes repræsentant på et andet nøgleudleveringssted. I skal fremvise jeres lejebevis for at få udleveret nøglen. Ved samme lejlighed får I udleveret jeres strømseddel, hvor I skal påføre jeres forbrug af strøm, vand og evt. varme under ferien. Dette kan også gøres online via jeres online lejebevis under "Forbrugsaflæsninger".

Depositum

Såfremt en gruppe ønsker at benytte den bestilte feriebolig, forlanger enkelte ferieboligejere et forhøjet depositum. En gruppe består af mindst 6 personer, der ikke holder familie- eller partnerferie. Uafhængig heraf er der ligeledes tale om en gruppe ved 6 eller flere rejsedeltagere, hvor ingen personer er over 25 år. Ved denne slags grupper skal der ved nøgleoverdragelse erlægges et forhøjet depositum på kr. 3.500,- pr. person.

Ankomst til huset

Vær opmærksom på, at håndtaget på hoveddøren ofte skal løftes op, samtidig med, at nøglen drejes. I kan ikke forvente, at huset er opvarmet ved ankomst.

Aflæsning af målere

Når I ankommer til jeres feriehus, skal I som det første aflæse samtlige målere og notere jeres aflæsninger på den udleverede strømseddel eller via jeres online lejebevis under "Forbrugsaflæsninger". Der kan være tale om f.eks. strøm-, vand- og varmetællere. I skal være opmærksomme på, at strømtælleren er uden decimaler og skal læses som hele kWh-forbrug. Strømmåleren hænger ofte på husets ydervæg. På jeres online lejebevis udner "Forbrugsaflæsninger" findes en skitse over huset og placeringerne af de forskellige målere.

Ved afrejse, når de har aflæst målerne en sidste gang og indtastet aflæsningerne på jeres online lejebevis, kan I også vælge at betale jeres forbrug med kreditkort. Dermed slipper I for at stå i kø til betaling af forbrug på lokalkontoret, og I kan køre direkte hjem, når I har afleveret nøglen på lokalkontoret

Hold øje med forbruget

Hvis I ønsker at beregne et cirka beløb for, hvor meget I skal betale for strøm m.m. ved afrejse, er det en god idé at notere jeres kWh forbrug efter de første 24 timer. Derefter multiplicerer I forbruget med prisen pr. kWh og antal feriedage. Hvis I gerne vil spare på strømmen, skal I nedsætte forbruget af elvarme, gulvvarme, sauna, spapool og solarium samt altid overdække swimmingpoolen med et pooltæppe, når den ikke anvendes. Selvom det er koldt udenfor, behøver alle varmeapparater måske ikke at være tændte.

Gode tips fra lokalkontoret

Vores medarbejdere på lokalkontorerne har mange års erfaring fra netop deres område. Personalet vil derfor kunne være behjælpelige med masser af gode tips og informationer om lokale seværdigheder og spændende oplevelser. I er altid velkomne til at komme forbi og forhøre jer om, hvad der sker i området. På kontorerne kan de også være behjælpelige med lokale turistbrochurer og lign.

Besøg af en pool & spa tekniker

Hvis I har valgt et pool- eller spahus, skal I være forberedt på et kortvarigt besøg af DanCenters personale under ferien. En gang ugentlig foretager DanCenters medarbejdere eller feriehusets ejer nemlig en kontrol af teknikken og vandkvaliteten. Dette gøres for at sikre, at I får en optimal udnyttelse af feriehusets pool eller spa. Respekter venligst badereglerne, som findes i feriehuset.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer bør I omgående meddele DanCenters lokalkontor. Lad ikke jeres ferieglæde blive spoleret over småfejl eller mangler. DanCenters lokalkontor vil omgående give den ansvarlige husejer besked om jeres reklamation, således at afhjælpning kan finde sted hurtigst muligt.

Affald

I skal være opmærksomme på, at tømning af affaldscontainere foregår på hverdage og altså ikke samtidig med, at I overtager feriehuset. Affaldscontainerne kan derfor godt være helt eller delvist fyldte ved ankomst. Vi henstiller til, at I undlader at fylde affaldscontainerne helt, så de næste feriegæster også kan komme af med affald.